ALLMENN-

KUNNSKAP

"FOLKE-

MEDISIN" 

KOSTHOLDET

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

SPØRSMÅL

OG SVAR

KONTAKT

 

 

 

Velkommen til VOSTOK (ВОСТОК)

 

 

   

 

VOSTOK (russ.: "øst") skal gjøre sitt til å øke den praktiske helseforståelsen, både individuelt, samfunnsmedisinsk og som bidrag til helsefaglig utvikling og helhetstenkning på norsk side. Sammenhengen mellom livsstil og helse påvises, men uten individ-rettede påpekninger eller moraliseringer. Også sosiale og trivselsmessige forhold er jo vesentlig for fysisk helse.

Uten bruk av vitenskapelig metode vil likheter og ulikheter innen pasientbehandling i Russland og Norge på flere områder bli påvist. På flere områder, som innen praktisk diagnostisering, er det et utviklingspotensiale på norsk side. For spesifikke råd finnes flere eksterne henvisninger og kilder, og det påpekes at ved såvel forebygging som behandling skal offisielle tjenester prioriteres.

   
     
     
     
     
     
VOSTOK startsida    
< til SEVER www.sever.no