Tredelinga i SEVER

SEVER har tredelte hovedoppgaver: Interesseorganisasjon for juridiske enheter, som betyr å samle og i noen grad formidle interessene til foretak som har grenseregionale interesser. Formelle medlemmer kan bare være juridiske enheter, ikke fysiske personer. Den andre oppgaven er innsamling av bakgrunnskunnskaper på virkeområdene, som ikke er direkte underlagt eller representerer medlemmer. Den tredje hovedoppgaven er ytterligere fristilt: Assistanse til offentlig og privat virksomhet, er i et beskjedent omfang, og kan bli gitt på områdene for utveksling innen kultur og forretning. Dette gjelder også formidlingsoppgaver til partnerskapet. "Grunnvedtektene" og "Organisatoriske og normative regler" regulerer heller ikke eventuell forretningsrelatert aktivitet. Denne har egne retningslinjer og benytter kompetansen i innretninga SEVER.

Ekstern oppdragsvirksomhet er for tida frosset, og kan bare åpnes gjennom vedtak av generalforsamlinga.