SEVER-NORD eller SEVER har siden 1992 prøvd å samle elementer fra da Russland eksisterte og grensene var åpne frem til 1917, som kan brukes i den moderne tid med mer rivalisering mellom stormaktene. En konstruert type åpenhet de første 30 årene etter unionsoppløsninga 25 desember 1991 var også interessant studie, der det som var fri kontakt før 1917 ble erstattet med kontrakt. Dette kan også kalles prosjektperioden, ved at utvekslinger ikke kunne skje naturlig uten rammer som penger og annen organisering. Informasjonsinnsamlinga er altså fra andre perioder enn før 1917 også.

SEVER som organisasjon fra 1992 til 1996 er diffus, og først i 2008 formelt registrert som blant annet etslags sekretariat for å samle interessene til ulike typer foretak i grenseområdet. SEVER er uten kommersiell interesse eller profilering.

FORMALITETER:
SEVER ble stiftet 27.02.2008 som ei innretning for nordnorsk forretnings- og demokratiutvikling. Innretninga skal påvise potensialet for nordnorsk utvikling og sikkerhet utfra kunnskaper fra de russlandske grenseområdene innen forretning, kultur, administrasjon og forsvar, i tillegg til behovet for ensidig norsk styrking av disse feltene. SEVER er uavhengig av kommersielle, politiske og statlige særinteresser. Innretninga styres av et nordnorsk partnerskap av juridiske enheter med liknende mål. Norske enheter av typen foretak og organisasjoner kan bidra, og være formelle medlemmer. Nordnorske enheter skal likevel utgjøre flertallet. Når reell organisasjonsfrihet sikrer deltakere og medlemmer skadefrihet i sitt virke skal sammensetninga av partnerskapet være offentlig.