Gammelt grenseland

EKSEMPLER OG TIDSGLIMT


En av tusenvis av historier
Under: Panserskipet Svetlana ved Håkøya i Tromsø 9 juli 1899.
Skipet var på tur fra åpninga av byen og kirka i Aleksandrovsk, arbeider som var ledet av byingeniør Olsen i Vardø. Svetlana observerte deretter tyskerne sine besittelser på Bjørnøya, og satte ned et jernkors "tilhører Russland". Det ble i vest dels tolket som en okkupasjon, men viste til gravplasser for russiske pomorer. General og storfyrst Vladimir var med på turen nordover, men tok toget tilbake til hovedstaden S.Peterburg fra Arkhangelsk. Skipet ble ført av seinere vise-flåtesjef grev Abaza.

Minnemynter fra åpningsseremonien av kirka og byen "Aleksandrovsk-na-Murmane" i 1899. Det var administrasjonssenter på Kolahalvøya 1899-1938, før Murmansk "oblast" ble etablert, med Murmansk by som hovedstad. Samtidig ble i 1899 lagt grunnsteinen for det som seinere ble base for Nordflåta, og nordområdepolitikken, tross at jernbanen mellom Kola og hovedstaden Peterburg først sto ferdig høsten 1916, antakelig rett etter grunnleggelsen av Murmansk by 4 oktober. Romanov-na-Murmane som den het under monarkiet var den siste byen som ble grunnlagt i det russiske Imperiet.