ALLMENN-

KUNNSKAP

"FOLKE-

MEDISIN" 

KOSTHOLDET

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

 

KONTAKT

KOSTHOLDET

 

VOSTOK (ВОСТОК)

 

 

   

 

"Man blir hva man spiser" er stikkord for mye av det som trengs stor plass til å forklare. Sammenhengen mellom det som allment kjennetegnes som sunt kosthold og helse er viktig å informere om klarere enn som "teori".

 

   
     
     
     
     
     
< tilbake til VOSTOK startsida    
< til SEVER www.sever.no