ALLMENN-

KUNNSKAP

"FOLKE-

MEDISIN" 

KOSTHOLDET

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

 

KONTAKT

KONTAKT

 

VOSTOK (ВОСТОК)

 

 

   

 

Nærmere informasjon om medisinske tradisjoner særlig fra Russland som kan forbedre tilstanden på norsk side kan gies etter avklaring.

Tilsvarende gjelder behov for kvalitetssikring av russiske versjoner av norske medisinske termer.

 

epost (hoved):  vostok(a)sever.no

 

epost (reserve): vostok(a)epost.no

 

   
     
     
     
     
     
< tilbake til VOSTOK startsida    
< til SEVER www.sever.no