ALLMENN-

KUNNSKAP

"FOLKE-

MEDISIN" 

KOSTHOLDET

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

 

KONTAKT

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

 

VOSTOK (ВОСТОК)

 

 

   

 

Først og fremst kan effektene bli bedre ved større fokus på diagnostisering, dvs å ikke stoppe undersøkelser før man er rimelig sikker på at det finnes forklaring på tilfellet. Av vitenskapelige hensyn er også en årsakssammenheng viktig å klarlegge, og i de fleste tilfeller skal det være åpenhet om denne.

 

   
     
     
     
     
     
< tilbake til VOSTOK startsida    
< til SEVER www.sever.no    
 

Dernest er det et potensiale i å kombinere fagretninger og tradisjoner som inntil nylig tildels har vært ansett som gjensidig utelukkende.

Videre finnes potensialer i målrettet informasjon til ulke grupper, og allmennkunnskap til ungdomsgrupper.