ALLMENN-

KUNNSKAP

"FOLKE-

MEDISIN" 

KOSTHOLDET

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

 

KONTAKT

"FOLKE-

MEDISIN"

 

VOSTOK (ВОСТОК)

 

 

   

 

I de seinere par tiår har det i flere land pågått en prosess der fagmedisin og folkemedisin har blitt forsøkt kombinert. Det finnes utallige "resepter" innen begge tradisjoner, og på alle helse- og sykdomsområder. Såkalte fagmiljøer har idag generelt liten systematisk motvilje mot kombinasjon av disse to tradisjonene, noe som på sine områder igjen har gitt grunnlag for nye "fagområder".

Dette forsvares med behovet for eksakt og etterprøvbar kunnskap om tiltak og deres effekter; i korhet -man må uansett vite hva man gjør.

   
     
     
     
     
     
< tilbake til VOSTOK startsida    
< til SEVER www.sever.no