ALLMENN-

KUNNSKAP

"FOLKE-

MEDISIN" 

KOSTHOLDET

FORBEDRINGS-

POTENSIALE

 

KONTAKT

ALLMENN- KUNNSKAP

 

VOSTOK (ВОСТОК)

 

 

   

 

Kjennskapen til forholdet mellom fysisk og psykisk risikoatferd på den ene siden, og allmennhelsetilstand på den andre, blir stadig større. Det vil likevel være et potensiale for forbedring, for eksempel både innen det personlige; "kjenne sin kropp", og innen det generelle samfunnsmedisinske; hva man kan forvente seg i forekomster av sykdom utfra ulike ytre påvirkninger og samfunnsforhold.

 

   
     
     
     
     
     
< tilbake til VOSTOK startsida    
< til SEVER www.sever.no    
 

 

 

En norsk medisinsk identitet?

(fra tidsskrift for den norsk legeforeninga)