SEVER = felles Nord
Gamle sider ble 28 april 2022 erstattet av mye enklere menyer og innhold. Litt av de siste års historikk vil etterhvert bli overført hit.
Kontakt: info@sever.no ved spørsmål.

Det meste er nord, og det meste av dette trygges best av de som bor og har sine røtter her, og som vil ta vare på det.  Rammene her er størst mulig grad av åpenhet og utveksling, som er nyttig på mange plan, fra bedriftsøkonomi til fred.