NORD 

 

Kontaktdata

Adresse norsk side

info@sever.no

SEVER

Kiberg

 

UAVHENGIG OPPLYSNINGSTJENESTE FOR FELLES-TERRITORIER I NORD

НЕЗАВИСИМАЯ ИНФО–СЛУЖБА ДЛЯ ОБЩИХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

AKTUELT NU

 

 

 

AKTUALITETSARKIV

 

 

VIKING ("mentalitet")           < tilbake til startsida

 

Vikinger betegnes folkeslag langs sør-vest-kystenene av Skandinavia, med behov for og evne til utvidelse av sine territorier. I overført betydning -folkeslag i stater med overdreven trang til å utbre sitt verdensbilde (jf norsk "vri") til øvrige folkeslag, og som er gitt økonomiske redskaper til å effektuere det overfor andre.

 

 

OPPSUMMERINGER:

 

for russlandske lesere (russisk språk)

для российских читателей (на русском)

 

FORRETNINGSLIV /

ØKONOMI

for nordnorske lesere

SAMFUNN /

GEOGRAFI

for Øvrigheta

KULTUR /

HISTORIE

RÅD/TIPS

 

 

LENKER

OPPGAVER 

/kontakt intern (veiledning o.l.)

   
                   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-