HJEM

  UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING

SEVER - TREDELINGA

 

SEVER-organisasjonen fremmer 

partnerskapet sine interesser i å

tilrettelegge for utvikling på

nordnorsk side, gjennom påvisning

av behovet for grenseregionalt

samarbeid med og læring fra Russland.

"SEVER Påvirkning" representerer

andelslaget av medlemsforetak.

  

MURMAN
 

 
 

FORMIDLING (regler)

ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

Flere opplysninger finnes

Kontakt norsk side

info@sever.no

+47 464 50632

Innretninga SEVER skal bl.a påvise behovet for å redusere ulike typer grensehindre i nord, og er primært et sekretariat, under ledelse av styret, for et partnerskap av medlemsforetak, tidvis presisert som egen seksjon "SEVER Påvirkning". Den andre seksjonen "SEVER Utredning" er ikke direkte underlagt styreinstruks, og svarer primært for datainnsamling. Den tredje seksjonen "SEVER Oppdrag" kan etter egne retningslinjer avtale tjenester overfor eksterne enheter innen kompetansetilfanget i partnerskapet. Vedtekter av 08.03.2008 gjelder for fellesorganisasjonen og andelslaget SEVER, som direkte regulerer prioriteringene i "SEVER Påvirkning" og mer indirekte de to øvrige seksjonene.