NORD 

 

Kontaktdata

Adresse norsk side

 

info@sever.no

SEVER

Kiberg

 

UAVHENGIG OPPLYSNINGSTJENESTE FOR FELLES-TERRITORIER I NORD

НЕЗАВИСИМАЯ ИНФО–СЛУЖБА ДЛЯ ОБЩИХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

AKTUELT NU

 

 

 

AKTUALITETSARKIV

 

 

POMOR ("mentalitet")           < tilbake til startsida

 

Pomor (av russisk: de som bor ved havet) er i likhet med vikinger (se det!) avhengig av havet og kommunikasjon på det. Utvekskling av informasjon og verdensanskulelser har tradisjonelt vært for egen innsikts-økning, for utvikling av egne territorier. Kjennetegnes av nøysomhet og fredelig kunnskapssøken, ofte betegnet "fredelig sameksistens".

 

 

OPPSUMMERINGER:

 

for russlandske lesere (russisk språk)

для российских читателей (на русском)

 

FORRETNINGSLIV /

ØKONOMI

for nordnorske lesere

SAMFUNN /

GEOGRAFI

for Øvrigheta

KULTUR /

HISTORIE

RÅD/TIPS

 

 

LENKER

OPPGAVER 

/kontakt intern (veiledning o.l.)

   
                   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-