UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING  
 
ORGANISASJONELLE MELDINGER   INTERN

INTERN-ARKIV

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPDATERT 22.12.2013

 

Kort oppsummering av 2013 for SEVER

 

Styret opplevde liten respons fra medlemmene på forslagene til å synliggjøre "Demokrati-året 2013". Det var heller ingen overveldende entusiasme for å delta i noen eksterne profileringer. Utover et fåtall meldinger til begrensa målgrupper sto SEVER ikke for noen felles arrangementer som organisasjon.

 

SEVER søkte ikke heller om akkreditering til det norske parlamentsvalget, da det ikke her var tilstrekkelig ønske om å stille egne ressurser. Styreleder gjorde imidlertid stikkprøver og refererte resultatet i et styremøte. Tilsvarende interne oppsummeringer ble gjort av russlandske forhold. Grenseregional situasjon er imidlertid fulgt som planlagt av SEVER Utredning, men uten egen dokumentproduksjon.

 

Medlemsaktiviteten har vært på det laveste nivået siden reell oppstart i 1992. Den gledelige delen av det er at behovet for SEVER som korrektur til norske sentralmyndigheter synes å være mindre enn før. Organisatorisk har det imidlertid medført manglende ressurser til å organisere årsmøte i tide. Det betyr at styret sine fullmakter er redusert fra 15 desember 2013. Det er innkalt til utsatt årsmøte for 2013 den 5 januar 2014. Styret beklager denne situasjonen.

 

Til medlemsforetak og samarbeidsparter ønskes God Jul og Godt Nytt År !

  

MURMAN
   
ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

   

formelle strukturer