UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING

UAVHENGIG OPPLYSNINGSTJENESTE FOR FELLES-TERRITORIER I NORD

НЕЗАВИСИМАЯ ИНФО–СЛУЖБА ДЛЯ ОБЩИХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

    For HVEM og HVA er SEVER ?  

 

 

 

 

 

Samling rundt nytt styrerogram

- for de som innser behovet for nabolandskunnskap på nordnorsk side

- for de som ønsker en landsdel i harmoni med egen historie og identitet

- for de som ikke ønsker nordnorsk økonomisk og kulturell stagnasjon

- for de som ser det rasjonelt å prioritere nære nabomarkeder for egen utvikling

- for de som ser behovet for informasjonsutveksling med nabolandet Russland

- for de som ser nytten i å utvikle den nordnorske grenseregionale identiteten

- for de som forstår sammenhenger mellom åpenhet og markedsøkonomi, og prioriterer begge

- for de som har innsikt i gjeldende statlige informasjons- og samarbeids-begrensninger

 

for å utvikle det nordnorske sivile samfunn utfra læring fra naboland og deres historie

jf vedtektene av 27.02.2008,

A: Utdrag fra del II av 11.03.2008, §3:

"SEVER representerer den europeiske hovedkultur-tradisjon og skal bidra til dens
overlevelse, gjennom kulturutveksling med 'det gamle Europa' som grunnleggende virkemiddel
for å bevare samfunnsmessige stabilitet og harmoni. Særlig russisk språk og
kultur er viktig for grenselandene og grenseprovinsene sin egenforståelse og utvikling."

B: Oppgavefordeling, utdrag fra punkt D (organisasjonell del I):

1: Generell fakta- og systematisering (SEVER Utredning)
2: Uformell sekretariatsfunksjon for partnerskapets interesser (SEVER Påvirkning)
3: Oppdrag for enkeltaktører og tilbyder av eget sammensatt materiale (SEVER Oppdrag)

 

SEVER Påvirkning ved den direkte medlemsstyrte delen legger føringer også for øvrig aktivitet, men er i prinsipp den delen av SEVER-partnerskapet som fungerer som sekretariat for medlemsforetakene. Ingen del av SEVER driver profileringsarbeid for egen organisasjon når det kan unngåes. Påvirkningsarbeidet er da selektivt, via representanter, og som direktekontakt, i lite omfang.

 

De formelle vedtekter o.l gjelder, uavhengig av tilfeldig popularisering av disse, som her. Bare juridiske enheter, som f.eks foretak, kan være medlemmer i SEVER ved i praksis SEVER Påvirkning.

Nærmere forklaring under seksjon for formelle strukturer.

  

MURMAN
   
ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

 

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 
   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-