HJEM

  UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING

UAVHENGIG OPPLYSNINGSTJENESTE FOR FELLES-TERRITORIER I NORD

НЕЗАВИСИМАЯ ИНФО–СЛУЖБА ДЛЯ ОБЩИХ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

 

-samler inn og systematiserer

grenseregional informasjon,

og informasjon fra grenseområdet,

samt tilgjengeliggjør dette for

SEVER-partnerskapet og dels

eksterne, i generalisert form.

SEVER Utredning påtar seg

ikke eksterne oppdrag, heller

ikke for SEVER Påvirkning

eller SEVER Oppdrag, og er

kun indirekte underlagt styret

ved SEVER Påvirkning, bl.a

for ivaretakelse av uavhengighet

mht utredning og ekstern-info.

 

 

SEVER - TREDELINGA

  

MURMAN
 
ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

:

Kontakt norsk side

info@sever.no

+47 464 50632

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-