SEVER-organisasjonen virker for nordnorske reformer

utelukkende innen gjeldende statlige frihetsgrader,

og fremmer åpenhet og demokrati kun innen lovlige rammer.

 

KUNNSKAPSHIERARKISK SKJEMA

Flere opplysninger finnes

Stiftelsesdokument

 

Grunnvedtektene

hjem (til www.sever.no forsida)

Organisatorisk/normative regler       Vedl. vedtektsformalia