< til www.sever.no

 

 

 

 

 

 

 

 

   FORMIDLING (regler)

info@sever.no

 

SEVER-organisasjonen fremmer partnerskapet sine interesser i å tilrettelegge for utvikling på nordnorsk side, gjennom påvisning av behovet for grenseregionalt samarbeid med og læring fra Russland. "SEVER Påvirkning" representerer andelslaget av medlemsforetak.

  Flere

  opplysninger

  finnes