UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING  

 

-ved styret fungerer som et sekretariat

for partnerskapet av medlemsforetak

og fremmer deres interesser overfor

organisasjoner og beslutningstakere.

 

Ei sentral målsetting er å skape et

tilstrekkelig flersidig informasjonsgrunnlag

for partnerskapet sine interesser i normalisert

og åpen utveksling av fakta og handel

over grensa, i nordnorsk utviklingsinteresse.

 

 

 

 

SEVER - TREDELINGA

  

MURMAN
 
ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

:

Kontakt norsk side

styreleder@sever.no

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-