UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING                    

 

-tilrettelegger og formidler generell

og bestillingsrelatert informasjon

til partnerskapet, på oppdrag fra

hovedorganisasjon og medlemsforetak,

og i enkelttilfeller overfor eksterne.

Nærmere under www.sever-nord.com

 

 

 

 

 

 

SEVER - TREDELINGA

  

MURMAN
 
ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

SEVER Oppdrag regler

Kontakt: info@sever.no:

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-