råd/tips

 

 

Norske forretningsinteresser har potensiale for utvikling ved nisjeprodukter som det er etterspørsel eller i Russland. Det fordres imidlertid høyere kvalitet, samt bedre infrastruktur og tilrettelegging fra norske sentralmyndigheter enn idag.

 

Norske sentralmyndigheter har potensiale for økt skatteinngang ved å gi nordnorske grenseprovinser økt frihet for utvikling, samt åpne for informasjon og investeringer på norsk side, i tillegg til lettelser i grenseregimet.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

  

MURMAN
 

 

 

 

 

 

ORGANISATORISK

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

  råd/tips

 

 

< til start

 

 

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 

TREDELINGA

(SEVER-struktur)

 

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-