for øvrigheta

OPPDATERT 24.11.2010

 

Det kan være verd å nedtone kritikken mot russlandske pyramidale maktstrukturer, da lignende har vist seg effektive såvel i 'amerikansk sektor' av Europa, som vil være effektive også i fremtida. Perioder og områder med tilnærmet ettpartistater i vesten, har også hatt effektiviserende trekk. Disse har inkludert funksjonelle kontrolloppgaver overfor regionene, og følgelig behov for langt mindre synlig sensur derav. Utfordringer ved disse modellene er naturligvis svake band mellom den ideelle og disiplinære del av stats- og partiapparatet.

 

Man kan også med bevaring av sentralstyring innføre begrenset økonomisk autonomi i provinsene, legitimere det "demokratisk", og motivere det økonomisk, utfra synergi-effekt av uunngåelig produksjonsøkning som følge av åpnere grenser overfor Russland med tilgang til russlandsk kapital og innovasjon.

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

  

MURMAN
 

 

 

 

 

 

ORGANISATORISK

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

  for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 

 

 

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 

TREDELINGA

(SEVER-struktur)

 

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-