for nordnorske lesere

 

OPPDATERT 24.11.2010

 

Ulike forretningsinteresser har utviklingspotensiale ved samarbeid.

 

Reformer innen demokrati, åpenhet og regional autonomi, kan på visse områder oppnåes, også innen gjeldende norsk handlingsrom. Eksempelvis kan synliggjøres overfor sentralmyndighetene det økonomiske gevinstpotensialet også de kan utløse ved reformer. "Våre" nordnorske utviklingsinteresser kan dermed selges til Oslo som fellesinteresser, uten å sette opp motsetninger om at Nordnorge har interesse i motsatte forretningsorienteringer enn Sørnorge gjennom sitt kontrollbehov over de nordnorske grensene. Tross begrenset norsk handlefrihet, bør det altså på flere områder også blant sentralmyndigheter erkjennes at også de har interesse i godt kulturelt og økonomisk naboforhold til Russland.

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

  

MURMAN
 

 

 

 

 

 

ORGANISATORISK

для россиян (на русском)

 

  for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 

 

 

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 

TREDELINGA

(SEVER-struktur)

 

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-