oppgaver/kontakt  SEVER i korthet:

 

Innretninga SEVER skal bl.a påvise behovet for å redusere ulike typer grensehindre i nord, og er primært et sekretariat, under ledelse av styret, for et partnerskap av medlemsforetak, tidvis presisert som egen seksjon "SEVER Påvirkning". Den andre seksjonen "SEVER Utredning" er ikke direkte underlagt styreinstruks, og svarer primært for datainnsamling. Den tredje seksjonen "SEVER Oppdrag" kan etter egne retningslinjer avtale tjenester overfor eksterne enheter innen kompetansetilfanget i partnerskapet. Vedtekter av 08.03.2008 gjelder for fellesorganisasjonen og andelslaget SEVER, som direkte regulerer prioriteringene i "SEVER Påvirkning" og mer indirekte de to øvrige seksjonene.

 

Epost: info (a) sever.no

SAMARBEIDSPART: TEKNISK FAGLIG BISTAND: VOSTOK

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

  

MURMAN
 

 

 

 

 

 

ORGANISATORISK

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

  oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 

 

 

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 

TREDELINGA

(SEVER-struktur)

 

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-