SAMFUNN / GEOGRAFI       < tilbake til startsida

 

OPPDATERT 24.11.2010

 

Utnyttelse av geografiske fortrinn gjennom utveksling av lik og ulik kompetanse har et stort potensiale. Rammer for åpen utveksling av samfunnskompetanse er fortsatt svakt utviklet på respektive sider av grensene.

 

På nordnorsk side er det liten utnyttelse av de geografiske fortrinnene ved nærhet til Russland, ved oppbygging av fysisk og kompetansemessig infrastruktur på nordnorsk side. Dette skyldes delvis begrensningene som den sentralstyrte strukturen setter, sammen med de eksterne forpliktelsene landet er underlagt. Dette har medført et særnorsk utenrikspolitisk perspektiv på internasjonale og grenseregionale forhold, og liten adgang til utvikling på nordnorsk side utfra dette.

 

SEVER ved Styret har bestemt å formidle mer av interne sammenfatninger her innen mars 2011.

 

 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

   SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

utvalgte russiske og

russlandske temaer

norske

temaer

  

  MURMAN
   

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 
 
 
   

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 
   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling

av kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-