adr. norsk side

SEVER

Kiberg  

Kontaktdata: info@sever.no

 

 

LENKER                 < tilbake til startsida

informasjonsressurser:

www.severonline.com nyheter om Russland/grenselokalt

www.sever-nord.com henv. til anvendte ressurser

www.russland.ru  om Russland/Norge-forhold, tjenester

www.russland.no systematisk Nordvest-Russland på norsk

www.norge.ru  hovedsaklig om Norge på russisk

www.dom.no  om det russiske Norge med nyttige lenker

www.noruss.no norsk-russisk forening (Tromsø)

www.barentsnova.com henvisninger til forretningsinfo

www.nrcc.no norsk-russisk handelskammer

www.b-port.com  nytt mest på russisk om Murman

www.murman.ru om Murman på russisk

www.murman.no kort om Murman på norsk

www.barentsobserver.com info-tjeneste Barentsregionen

www.russcomm.com grenseregional konsulentvirksomhet

www.norut.no  forskning og utvikling, bl.a nordnorske forhold

www.ortodoks.no  den kristne ortodokse kirke norsk side

www.grumant.no kort om Grumant (norsk "Svalbard")

www.varanger.ru om Varanger-territoriet (ru/norsk)

 

turisme o.a tjenester:

www.varanger.com

www.varangeropplevelser.no

www.hurtigruten.no  Hurtigruta Bergen-Kirkenes

www.hsrmanagement.no norsk-russisk kvinnenettverk m.m

 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

   LENKER

 

  

  MURMAN

 

 

 

 
 

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

< til start

 
 
 

Innretninga SEVER, etabl. 2008

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 

TREDELINGA

(SEVER-struktur)

 "SEVER" fellesadr.:

info@sever.no 

etabl. 1996

"Solstad-SEVER"

post@sever.no

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling

av kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-