KULTUR / HISTORIE        < tilbake til startsida

 

Vertikal kulturformidling svekkes også i nord, særlig på vestlig side, til fordel for horisontell geografisk fjern-import. Kunnskaper om sentrale sammfunns- økonomi og kulturtrekk svekkes på bekostning av sosial-underholdning med individperspektiv.

 

 

Grenseregional situasjon på nordnorsk side:

Kystbefolkninga i Nordnorge har mottatt kulturimpulser sjøveien, også fra Russland, inntil organisatoriske forhold praktisk talt stengte utvekslinga med "pomorene" i vel 70 år inntil Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker ble oppløst 25 desember 1991. Etterhvert har den nevnte typen horisontell kulturutveksling fortsatt denne avskjæringa fra nære geografiske kulturer, som  på vesentlige felter får Nordnorge idag til å fremstå som en provins av et kulturimperium fra andre sida av jordkloden. Kulturell analfabetisme på nærområdene er følgelig et hinder for nordnorsk forretningsutvikling basert på voksende markeder i nærområdene. Justering av dette forholdet er utfordrende utfra nedarvede forestillinger som reproduseres, gitt den interessesfære landet er underlagt. Redselen for å stille kritiske spørsmål og viderebringe uønsket informasjon i apparatet forsinker prosessen med å justere den offisielle versjonen av landets "kulturtilhørighet". Lignende redsel og konformitetstrang er også observert i andre lands apparater.

 

Illustrasjon: til 'Julenatt og andre skumle historier' av Gogol, 1830

 
 

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

   KULTUR

 

 

LENKER

 
 

  

  MURMAN
   

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 

 
 
 
   

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 
   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling

av kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-