AKTUELT

 

FORRETNINGSLIV / ØKONOMI     < tilbake til startsida

 

OPPDATERT 24.11.2010

Fiskeri og fiskeindustri taper betydning for økonomiene i nord

 

Økonomisk vekst i Russland når nordområdene.

 

Turisme og annen forretningsaktivitet i Nordnorge

Utviklingsorienterte kretser også på norsk side begynner å innse mulighetene innen turismeutvikling i Nordnorge. Men utvikling i turismesektoren forutsetter reformer på norsk side, innen kompetanse, grensehindre og åpenhet, noe de fleste land er kommet lenger innen, eksempelvis Finland. Stikkordsmessig har norske sentralmyndigheter fortsatt utvikling i utlandet som hovedmotiv for samarbeid med naboland, eksempelvis her nord deres "barentssamarbeid", og effekter i Nordnorge kun gjennom utenrikspolitiske virkemidler, noe vi etterhvert registrerer bivirkninger av såvel blant "støttemottaker"-land som nordnorsk forretningsliv og dets konkurranseforhold.

 

Nordnorsk forretningsliv har mye å vinne på nevnte potensielle reformer innen tilrettelegging på norsk side. Et styrket strategisk allianseforhold med Russland og de kulturelle og informasjonsmessige forutsetningene for dette, vil gi grunnlag for innovasjon og utvikling også på vestlig side i nord. Enkelte med innsyn i mål- og strategiarbeid har påpekt interessemotsetninger mellom på den ene sida de nordnorske objektive interessene i et godt økonomisk og kulturelt naboforhold med Russland, og på den andre sida sentralmyndighetene sin "nordområdepolitikk", som i nære utland registreres som en å ha lagt press eksempelvis på de tidligere russlandske sjølpålagte nedrustningstiltakene på Kola-halvøya.

 

Vedlegg til nordnorsk konjunkturbarometer 2006 om emnet

 

 

 

   FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

 

  

 
MURMAN
 
 

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 
 
 
   

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 
   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-