www.severonline.com

grenseregionale nyheter

AKTUELT

 

AKTUELT NU            < tilbake til startsida

 

 

desember 2013

 

Etter "Demokrati-året 2013"

 

SEVER hadde mer ambisiøse mål for å synliggjøre "Demokrati-året 2013" enn resultatet ble. Overfor utvalgte målgrupper har likevel disse europeiske utfordringene blitt formidlet. Mer i prinsippet enn i realiteten er demokratiske underskudd belyst. Det er viktig for SEVER å klargjøre at den lavere aktiviteten enn planlagt, og i forhold til tidligere år, i all hovedsak er utfra egen intern ressursbrist.
 

SEVER har ikke kapasitet til å sammenfatte sammenlignende demokratiske studier, men har internt registrert forbedringspotensialer såvel i nære utland som i det norske parlamentsvalget 2013. Resultatene skal ikke publiseres.

 

Situasjonen på det demokratiske området er også underordnet vår oppgave med å følge den grenseregionale situasjonen her nord. Den er bedre enn før, og vi kan med glede konstatere at behovet for SEVER i så måte er redusert. Det er ikke noe ønske fra medlemmene om å videreføre et "sterkt" SEVER, bare av organisatoriske grunner. Derfor har også aktiviteten i 2013 vært på et lavmål siden den reelle oppstarten i 1992. Det klarer vi ikke å beklage.

 

SEVER ønsker et like Godt Nytt År 2014 !

 

  AKTUALITETSARKIV

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

 

SAMFUNN

 

 

 

KULTUR

 

 

 

LENKER

Internt

 
 

  

 

MURMAN  
   
 

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

 

< til start

 
 
 

ORGANISATORISK

 
   

INTERN-ARKIV

 

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

   
   

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling

av kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-