VELKOMMEN TIL NORD

UTVIKLING GJENNOM UTVEKSLING  

 

 

2015

 

 

År 2015 i historien 2015 год в истории

70 år siden seieren over Tyskland og deres allierte. Markeres i Russland da kapitulasjonen ble akseptert i Moskva 9 mai, i de fleste øvrige land dagen før.

Russland: Første året på lenge uten tvungen stilling av alle klokkene frem og tilbake to ganger i året. En seier for logikken, med overføringsverdi til andre sjølstendige land.

70 летие победа над Германией и их союзниками. В России в день принятия капитуляции Москвой 9 мая, а в большинстве остальных странах 8 мая.

Россия: Первый год без принудительного перевода всех часов вперед и назад. Это победа для логики, и от этого может и другие суверенные страны учиться.

 

 

Forrige år 2014:

Norge: Grunnloven 1814. Norge overdratt fra Danmark til Sverige, men løsere union.

Russland: Erobringa av Paris, som svar på det franske angrepet på Russland 1812 (Den Store Fedrelandskrigen)

Норвегия: Основной закон 1814 17 мая. Норвегию передали Швеции от Дании, но союз посвободнее.

Россия: Взятие Парижа  — завершающее сражение Наполеонской кампании 1814 года, после которого император Наполеон отрекся от престола.

 

 

 

FEBRUAR 2015

 

SEVER-samfunnet har de siste 10 årene ikke kunnet bidra nevneverdig til ønskelig åpenhet som igjen fører til utvikling av det nordnorske sivile samfunn. Etterspørselen etter kunnskap har også sunket til fordel for politikk og propaganda, særlig det siste året. Ingen medlemsforetak i SEVER har dermed dette året meldt vilje til å utfordre respektive bekjennelsesverdener. Det er forståelig utfra forretnings- og innrettingslogikk, sjøl når man blir forsikret om ikke offentlige medlemslister.

 

Styret har likevel fortsatt fullmakt til på en litt mer diplomatisk måte enn før å vise til behovet for informasjons-reformer, hos såvel media som myndigheter. Det vil i det lange løp trygge styrings-grunnlaget i større grad å bygge på fakta. SEVER forsikrer fortsatt at profilen i større grad er å samle oversikt, enn å formidle den.

 

Dette året kan da sies å være viktig for den gamle europeiske sivilisasjonen som Nord-Norge grenser til i øst, og som markerer 70 år siden seieren over Tyskland. Om enn vestlige angrep på Russland gjennom historien har vært ledet aldri så mye av demokratisk valgte førere i forhold til forsvarerne av russisk jord, så gir likefullt angrep urett, forsvar rett. Dette er så sterkt nedfelt i russisk identitet at det er lett å se historien gjenta seg idag, som i 1941 og 1915. Overhodet for den Kristne Ortodokse Kirka i verden Patriark Kirill I tok også i sin historiske tale til Føderasjonsrådet i Russland i januar opp humanitære og sivilisasjonsetiske spørsmål. Også verdslige politiske ledere i Russland bruker oftere med letthet eksempelet Vest-Europa, ikke som det forbildet det var for 20 år siden, for å si det diplomatisk.

 

Egoistisk nordnorsk innretting vil da være å etterlyse lettelser i informasjons-barrierene, uten først å hensynta lojalitet til øvrighet og tradisjonell fjernstyring. "Sanksjoner" er bare ett av eksemplene på kostnadene -for hele Europa forsåvidt- av fjernstyringa fra andre sida av jordkloden.

 

SEVER er ikke aksjonsretta, og har ingen intensjon om å presisere alternative informasjonsgrunnlag. Skulle det likevel skapes disharmoni i forhold til tillatte erklærte sannheter, så vil et generelt råd til traust lovlydig nordnorsk befolkning være å forholde seg rolig og følge ordre og info fra myndigheter som styrer over vår landsdel. SEVER-prosjektet erkjennes å være mer langsiktig enn ved oppstarten i 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for HVA og HVEM er SEVER ?

AKTUELT

 

 

FORRETNINGSLIV

 

 

SAMFUNN

 

 

KULTUR

 

 

LENKER

  

MURMAN
 

для россиян (на русском)

 

for nordnorske lesere

 

for øvrigheta

 

oppgaver/kontakt

 

råd/tips

 

ORGANISATORISK

INTERN-ARKIV

SEVER Utredning

SEVER Påvirkning

SEVER Oppdrag

SEVER (norsk: "nord") påviser lærings- og utviklingsbehovet i Nordnorge

 etter mange tiår med stengte grenser og utvikling av ulike blokkeringer mot kompetanseoverføring fra nabolandet Russland.

 

TREDELINGA

(SEVER-struktur)

 

-skal på sikt fremme økonomisk utvikling gjennom utveksling av

kunnskap og forståelse på felles hav mellom "viking"- og "pomor"-mentalitet-

-ikke underlagt kommersielle, normative, faglige eller statlige særinteresser-

-fremstillingene er forkorta: For utfyllende empiri (bakgrunnsdata) se andre kilder-